De Schelde. Stroom in verandering

De Schelde - Stroom in verandering

Zo heb je de Schelde nog nooit gezien! Archeologie UGent bracht twee jaar intens opgraven in Kerkhove en jaren opgravingsresultaten uit de Scheldevallei samen tot een sprekend boek. Het boek biedt een unieke kijk op de dynamische relatie tussen landschap, mens & klimaat.

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel voor ogen was eenvoudig maar daarom niet minder uitdagend: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang metersdiep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen. Nu ruim twee jaar later is het terreinwerk afgerond en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar, laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te bekijken door een andere bril. 

Met dit boek en bijhorende pop-up tentoonstelling wordt het recente onderzoek voorgesteld aan een niet-gespecialiseerd publiek. Daarbij wordt het verhaal van de Schelde gekoppeld aan het brandend actueel thema van de klimaatsverandering. 

Boek bestellen? Het boek kan je bestellen via een bericht aan philippe.crombe@ugent.be, is te verkrijgen op de vakgroep Archeologie (Sint-Pietersnieuwsstraat 35, 9000 Gent) of in de betere boekhandel. 

Meer info over het project, het boek en de tentoonstelling vind je op de website van Archeologie Kerkhove

zie ook

Archeologie Kerkhove

Archeologie Kerkhove

onroerend erfgoedzorg
erfgoedstudie