De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

De kadasterkaarten van Popp

Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1800 Belgische gemeenten. In Vlaanderen is de publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, alleen de provincie Limburg en het arrondissement Turnhout werden niet gepubliceerd. Het detail van de kaarten (op perceelsniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag. 

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen. 

Doelgroep 

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heem– en familiekundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven (niet voor gevorderden). 

Praktisch 

Wanner? Donderdag 17 oktober 2019, 19u00 tot 21u00
Waar? 
Hoeve Vande Walle, Wagenhuis, Boomgaardstraat 168, 8520 Kuurne
Inschrijven?
Inschrijven kan via het formulier. Deelnemen kost 5 euro (inclusief cursusmateriaal en drankje). Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus Popp + naam deelnemer’. 
Info? 
Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015/80 06 37.  

De vorming 'De kadasterkaarten van Popp' wordt georganiseerd door Histories vzw i.s.m. vzw Kuurns erfgoed, erfgoed zuidwest en Heemkunde West-Vlaanderen.

zie ook

Cuerna

Cuerna, vzw Kuurns Erfgoed

lokaal en regionaal erfgoed

Heemkunde West-Vlaanderen

Heemkunde West-Vlaanderen vzw

lokaal en regionaal erfgoed