'De Hel' definitief beschermd als archeologische site

foto RAAP

Het archeologisch verleden van Zuid-West-Vlaanderen gaat ver terug en vooral vanaf het midden-neolithicum duiken, zo’n 6.500 jaar geleden, doorheen de streek archeologische sporen op. Eén van de meest markante archeologische sites, zowel in de streek als daarbuiten, vormt “de Hel” in Spiere. Deze site werd recent door de bevoegde minister, Geert Bourgeois, beschermd als archeologische site. 

Het moment waarop jagers-verzamelaar hun rondreizend bestaan omruilen voor een vaste stek als boer, laat in de streek  duidelijke sporen na. Alhoewel geen gebouwenresten gekend zijn van deze eerste boeren in de streek, zijn hoogtes in het landschap zoals ‘De Bouw’ in Bellegem, Kooigembos op de grens tussen Kooigem en Sint-Denijs en Kerkhove duidelijke en mogelijks vaste pleisterplaatsen. De honderden stenen werktuigen getuigen veelal van een intense bewoning. 

Op een zandlemen terrasrug van de Schelde, ter hoogte van Spiere en niet ver van het huidig dorpscentrum, werd in de jaren 90 de grootste en meest indrukwekkende site teruggevonden. Wat De Hel uniek maakt is de ontdekking van een groots en indrukwekkend omheiningssysteem, bestaande uit een brede gracht en een palissade aan de binnenzijde. Met de vele archeologische vondsten aangetroffen in de gracht, vormt De Hel één van de best onderzochte sites van deze periode in Vlaanderen. 

Om deze unieke vindplaats, uitgestrekt over 33 ha, te bewaren, werd de bescherming uitgesproken. Daarmee wordt ook grotendeels de bewoning uit de ijzertijd, Romeinse periode, de middeleeuwen en de nieuwe tijd in de bescherming opgenomen.

Meer info vind je op website van het Agentschap Onroerend Erfgoed

zie ook