De Broeltorens in 3D

Broeltorens in 3D

De robuuste middeleeuwse torens vormen het symbool van de stad. Dankzij een grondige restauratie en de verlaging van de kaaimuren komen ze nu beter in beeld dan ooit tevoren.

Rotary Club Kortrijk Groeninghe liet een 3D schaalmodel van de torens ontwikkelen, met nieuwe materialen, in een eigentijdse vormgeving en belichting. De maquette komt binnen enkele jaren op een bijzondere zichtlocatie nabij de echte torens. In afwachting kan je ze deze zomer bekijken in de rechtertoren. 

De maquette reconstrueert de oorspronkelijke toestand van de torens als deel van de stadsversterkingen. Gedetailleerde plannen uit die tijd zijn er niet. De tekeningen van Antonius Sanderus (ca. 1641) dienden als basis. Ze geven een goed idee van de laat-middeleeuwse vestingtorens.