Collectie veilingcatalogi de Bethune ontsloten

Driehonderd jaar veilingcatalogi (1717-2017) in de bibliotheek Stichting de Bethune

De Stichting de Bethune bewaart een belangrijke collectie veilingcatalogi van boeken, antiquariaat, kunst en kunsthandel. Pieter Donchenam alle catalogi door en beschreef ze in detail, de inventaris is beschikbaar in de bibliotheek van de Stichting de Bethune.

De verzameling catalogi, die nog altijd verder aangroeit, omvat nu zo'n 1300 catalogi. De oudste dateert uit 1717. Onder de oudste catalogi zijn er niet minder dan 402 van Brugse boekenveilingen. Het grootste deel hiervan werd in de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw bijgehouden door de Brugse bibliofielen Pieter de Melgar, vader en zoon.

De reeks kan in vier groepen ingedeeld worden:

  1. Periode 1717-1884: 451 catalogi
  2. Periode 19de-20ste eeuw: 91 catalogi
  3. Reeks van boekenveiling- en antiquariaatsveilingen, 1965-2017: 521 catalogi
  4. Kunstcatalogi 19de-21ste eeuw

Pieter Donche nam alle catalogi door en beschreef ze in detail. Indexen op jaar en op naam van de personen wier bibliotheek werd geveild, laten toe zich snel te vergewissen of een gezochte catalogus zich in de verzameling bevindt. De inventaris is niet te koop, wel te raadplegen in de bibliotheek van de Stichting de Bethune (BETHU, CB11) en binnenkort ook in het Rijksarchief en de bibliotheek van de KULAK. Op termijn wordt de verzameling ook elektronisch toegankelijk gemaakt in LIMO.

Pieter A.V.P. Donche, Driehonderd jaar veilingcatalogi (1717-2017) in de bibliotheek Stichting de Bethune, Marke. Brugge-Marke, 2017. 269 p. 

zie ook

Stichting de Bethune Archief en bibliotheek

Stichting de Bethune Archief en bibliotheek

bibliotheek en documentatie
archiefinstelling