Breng de Barakken in beeld! - Fotocursus

Breng de Barakken in beeld

Mogen we je als fotograaf warm maken voor iets heel fijns en bijzonders? Een ferme uitdaging, volledig 'out of the box'? Voor het project BarakFutur zijn we op zoek naar enthousiaste fotografen die verhalen uit de bijzondere buurt De Barakken (Menen) willen schrijven...met hun foto's. In de praktijgerichte cursus krijg je tips en tricks aangereikt om een verhaal uit woorden om te zetten in een beeldverhaal. De resultaten worden tijdens een toonmoment samengebracht.

Wil je als fotograaf de uitdaging aangaan om verhalen uit de Barakken te verbeelden met je foto’s? Wil je deel uitmaken van het boeiende project BarakFutur? Ben je benieuwd naar de reacties van de oorspronkelijke schrijver van het verhaal? Kijk je er naar uit om jouw foto’s te tonen tijdens het toonmoment ‘We brengen de Barakken in beeld’ (begin juli 2018)?

Het project BarakFutur laat de geschiedenis van de wijk de Barakken (Menen) evolueren tot een Permanent Geheugen van de Barakken

Hiermee gaan we in op het unieke wezen van de Barakken: een levendige en superdiverse, sociaal heel broze en bijzondere buurt, met veel uitdagingen en kansen. We gaan op zoek naar verhalen die bij iedere Barakkenaar aanwezig zijn: oude en nieuwe verhalen, generaties lang overgeleverd, of persoonlijke verhalen van nieuwe bewoners. Verhalen waar de grote historische evoluties verweven zijn met de ‘petite histoire’ van elke individuele bewoner van deze wijk. Zo laten we via dit levende erfgoed dat bij iedere Barakkenaar aanwezig is, het Permanente Geheugen van de Barakken groeien. En hier... kom jij als fotograaf letterlijk in beeld.

Tijdens de praktijkgerichte workshop krijg je tips en tricks om een verhaal met woorden om te zetten naar een verhaal met beelden. Het accent bij de cursus ligt op de zoektocht naar de verschillende mogelijkheden om dit te doen. De technische aspecten worden ook behandeld, maar vooral als hulpmiddel om de beoogde beelden te realiseren. In het tweede deel van de cursus ga je aan de slag met de verhalen uit de Barakken, en bedenk je in groep mogelijke creatieve manieren om de geschreven verhalen om te zetten naar verhalen met beelden.

Je krijgt een uniek verhaal mee als huiswerk, en wie weet worden jouw foto's opgenomen in het toon 'We brengen de Barakken in beeld' van BarakFutur!