Boek 'Zusters van Liefde'

In 1871 stichtten de Zusters van Liefde van Heule een bijhuis in de Kortrijkse wijk Overleie. In 2021 waren de zusters er dus al 150 jaar aanwezig.

Historicus Paul Vancolen, lid van onze Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, heeft deze 150 jarige geschiedenis in een boek gegoten. Hij vertelt hoe de zusters het onderwijs voor de meisjes in handen namen, eerst in een school en klooster gelegen aan Sint-Jansput, en vanaf 1906 in de Rekollettenstraat, waar het klooster nog altijd is gevestigd. 

In beide wereldoorlogen werden de school en klooster zwaar getroffen, niet alleen materieel, maar ook op menselijk vlak. Bij een bombardement in 1944 kwamen negen zusters om het leven. Maar met de volle steun van de congregatie volgde telkens de heropbouw en werd het werk van de zusters verdergezet. 

Vanaf de jaren 1960 waren de zusters van de Rekollettenstraat de drijvende kracht achter een hele reeks nieuwe initiatieven in het kader van Buitengewoon Onderwijs, wat zich vandaag nog steeds uit in verschillende bloeiende initiatieven. 

Paul Vancolen besluit: "Zo is deze communiteit sinds 1871 in wel en wee, ankervast, met hart en ziel verbonden met Overleie, gedreven en consequent in de dagelijkse toepassing van hun leidmotief om de zorg op te nemen voor hen die het moeilijk hebben.".

Wens je de geïllustreerde historische brochure te verkrijgen? Dan kan je een email sturen naar phlagae@hotmail.com