BEZETTERING 14-18 in Bibliotheek Anzegem.

Oorlogsaffiche Anzegem - Stadsarchief Kortrijk

"Gy wordt belast alle paspoorten van de inwoners uwer gemeente, op de welke Anseghem genoteerd is, tegen den 25 April, naar hier in te reiken."
Tot 15 november is de rondreizende tentoonstelling BEZETTERING 14-18 te gast in Anzegem. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tekstaffiches gebruikt als communicatiemiddel tussen de bezetter en de bevolking. Vier jaar lang werden ze op centrale plekken in de stad aangeplakt: het Stadhuis, dorpsplein of de markt. Nu, 100 jaar later, bieden de affiches een unieke en toegankelijke inkijk in het dagelijkse oorlogsleven maar ook in de manier waarop communicatie verregaand gecontroleerd werd.

Het project BEZETTERING 14-18 haalt de zorgvuldig bewaarde affiches uit de lokale en bovenlokale archiefkasten en brengt ze samen in een rondreizende tentoonstelling. De rondreizende tentoonstelling is vanaf 13 oktober tot en met 15 november 2017 te bezoeken in Bibliotheek Anzegem (Landergemstraat 1a, Anzegem). De tentoonstelling doorbreekt ook haar muren, de affiches duiken op in lokale handelszaken, scholen, ontmoetingscentra, enz.