BarakFutur - We verhalen de barakken

Barak Futur

De Barakken, gelegen in het zuiden van de grensstad Menen, is een bijzondere, levendige en volkse wijk, letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk. Het is ook een wijk met heel wat uitdagingen. Zo telt de wijk een kleine 3000 inwoners, zijn er meer dan 50 verschillende nationaliteiten en kent ze een grote concentratie aan kwetsbare groepen. Tegelijk is de wijk in volle ruimtelijke transitie, o.m. door de geplande Leiewerken, in kader van het internationale Seine-Scheldeproject. VormingPlus MZW, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en heel wat andere partners slaan de handen in elkaar voor een sociaal-artistiek verhalenproject in de wijk.

‘Als de Leiebrug oren en ogen had’. 

Deze hypothetische stelling verwijst naar de vele, schijnbaar verloren gegane verhalen die er over de Barakken te vertellen zijn. Die vaak enkel bewaard lijken te zijn in het ijzeren geheugen van de Leiebrug. Samen met de inwoners van de Barakken zal woordkunstenares Tine Moniek deze verhalen uit de vergetelheid halen en ze neerschrijven. Zelf verhalen of zin om mee te schrijven? Neem een kijkje op de projectblog.

Deze verhalen dienen tevens als inspiratie voor enthousiaste fotografen die de verhalen op hun beurt fotografisch zullen zichtbaar maken. Ook Karel Waignein is van de partij. Onder de noemer ‘Colored Emotions’ maakte hij portretten van de bewoners op zaterdag 26 augustus ’17 tijdens de Open Picknick van de bewonersgroep De Barakken. Op 28 oktober worden de portretten, foto's en verhalen aan het grote publiek getoond. 

Vertel een verhaal met foto's! - Oproep

Voor het project is men op op zoek naar enthousiaste fotografen die verhalen uit de bijzondere buurt De Barakken (Menen) willen schrijven...met hun foto's. Schrijf je in voor de (gratis) cursus Vertel een verhaal met je foto’s met Karel Waignein, en krijg als huiswerk een uniek verhaal uit de Barakken! En wie weet worden jouw foto’s opgenomen in het publieksmoment van BarakFutur op zaterdag 28 oktober '17 

BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, de Stads(diensten) Menen, en diverse andere partners. BarakFutur komt mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het stadsbestuur Menen en Provinciebestuur West-Vlaanderen (afdeling Cultuur).