Assepoesters in de collectie - schoenen gezocht!

Schoenen

Schoenen beschermen de voeten onder allerlei omstandigheden. Doorheen de eeuwen zijn ze geëvolueerd van een praktisch gebruiksvoorwerp naar een object waarmee op subtiele, en mindere subtiele, wijze een statement kan gemaakt worden. Deze evolutie is zowel zichtbaar in de sport als in de mode. Het is bovendien een product dat regionaal zeer sterk verankerd is. Ken jij nog ateliers of fabrieken waar schoenen vervaardigd werden?

De collega's van erfgoedcel TERF (Midden-West-Vlaanderen) werken samen met Eperon d'Or, KOERS. Museum van de Wielersport en enkele private partners aan een waarderingsproject van het schoenenerfgoed in de regio. De sporen van de schoenennijverheid zijn niet alleen aanwezig in het straatbeeld, maar zijn ook zeer zichtbaar in de collecties die door zowel musea als privé-verzamelaars bewaard worden. Met het project “Assepoesters in de collectie: naar een regionaal ecosysteem voor waardering, collectiebeheer en ontsluiting” slaan publieke en private partners de handen in elkaar om de collecties te waarderen. Centraal hierbij staan koers- en modieuze schoenen. Waar de musea, KOERS en Eperon d’Or, de focus leggen op het verdiepen van de kennis over de eigen collectie, wordt er bij de private partners nagedacht over een mogelijke herbestemming van hun collectie op korte en lange termijn.

Daarnaast wil men binnen het project een beter zicht krijgen op de verschillende productiecentra in Vlaanderen/België. Waren er in Zuid-West-Vlaanderen ateliers en/of fabrieken actief waar schoenen vervaardigd werden? Om welk soort schoenen gaat het? Onder welke naam waren/zijn deze actief? Zijn hier nog sporen van zichtbaar in de publieke ruimte? Neem contact op met erfgoedcel TERF.