Archeologisch onderzoek aan de Slijpebeek

Opgraving Slijpebeek

De Provincie West-Vlaanderen start binnenkort met de aanleg van een bufferbekken langs de Slijpebeek ten oosten van de Stedestraat in Zwevegem. Dit gecontroleerd overstromingsgebied met een bufferende capaciteit van 10.000 m³ dient de waterdruk op het stroomafwaartse gebied weg te nemen. Daarnaast omvatten deze werken de aanleg van een deel van de fietsverbinding tussen Zwevegem en Deerlijk. Vooraleer deze bovenvermelde werken worden opgestart, dient conform de voorwaarden in de omgevingsvergunning een archeologische opgraving te gebeuren. Benieuwd? Bezoek de opgraving op 5 of 6 juli 2019!

De opgraving zal plaatsvinden van 24 juni tot 12 juli. Op basis van oude kaarten, landschappelijke gegevens en een reeds uitgevoerd proefsleuvenonderzoek weten de archeologen dat er een 13de-eeuwse site aanwezig is. Het gaat om een opgeworpen heuvel met een diameter van ca. 45m. De heuvel was omgeven door een brede gracht. Wie goed keek, kon tot voor kort nog steeds een vage verhevenheid zien op het terrein. De archeologen gaan nu aan de slag om na te gaan of er op de heuvel nog resten van bewoning aanwezig zijn, hoe de heuvel precies werd opgeworpen en of er misschien nog oudere sporen onder de heuvel liggen. De aandacht gaat ook naar eventuele vondsten, zoals scherven en dierlijke beenderen. Op die manier trachten ze te achterhalen wie de bewoners waren, hoe ze leefden en wat ze aten. 

De opgraving wordt voor het publiek opengesteld op 5 en 6 juli, de archeologen van RAAP geven je graag een woordje uitleg.

Praktische info

Wanneer: vrijdag 5 juli (13u, 14u, 15u en 16u) en zaterdag 6 juli (10u, 11u, 13u, 14u en 15u) 2019
Waar: Verzamelpunt op het einde van de Constant Permekestraat, aan het water

Bron: Persbericht provincie West-Vlaanderen