Aan de slag met... een klimaatlogger in Gullegem

Klimaatlogger

Erfgoeduitleendienst.be Uitleendienst zuidwest

Met een klimaatlogger kan je op nauwkeurige wijze de temperatuur en relatieve vochtigheid meten. Interessant om vocht of droogte te detecteren en eventuele problemen voor te zijn. In de kerk van Gullegem ging men onlangs aan de slag met een klimaatlogger. 

Onlangs kwam van het plafond van de negentiende-eeuwse Sint-Amanduskerk in Gullegem een stuk gipsen fries naar beneden. Vreemd, want het interieur werd nog niet zo lang geleden herschilderd en geïnspecteerd. Eerder signaleerde een interieurinspectie van Monumentenwacht problemen met schimmel in een aantal biechtstoelen. Het zijn duidelijke signalen dat het binnenklimaat van de kerk sinds enkele renovatiewerken aan de glasramen en de gewelven verre van optimaal is.

Om een beter zicht te krijgen op op de problematiek leende het kerkbestuur voor enkele weken een klimaatlogger. De logger werd enkele weken lang op een vaste plek in de kerk gezet - in de preekstoel meer bepaald. De logger meet constant de temperatuur en relatieve vochtigheid. Elke vijftien minuten slaat het toestel deze gegevens automatisch op. Na deze weken werden de resultaten met de hulp van zuidwest uitgelezen en geïnterpreteerd. Het resultaat zie je in het grafiekje hieronder. De metingen waren duidelijk: met een relatieve luchtvochtigheid die haast constant boven de 65% ligt, zijn problemen met condensatie en schimmelvorming haast onvermijdelijk. Idealiter zou dit rond de 50% liggen. De keren dat de kerk werd opgewarmd, daalde de luchtvochtigheid kortstondig. Het kerkbestuur bekijkt nu hoe de kerk beter verlucht kan worden, en of er misschien minder nat kan worden gedweild.

Klimaatlogger - data

Wil je graag meten als het bewaarklimaat in jouw erfgoedbewaarplaats voldoet? Een datalogger voor temperatuur en relatieve vochtigheid (klimaatlogger) kan je gratis ontlenen via de erfgoeduitleendienst en via erfgoed zudiwest. We helpen je graag bij het uitlezen en interpreteren van de gegevens. Meer weten? Neem contact via erfgoed@zuidwest.be of 056 24 16 16.