173 Zwevegemse affiches gedigitaliseerd

Tekstaffiches Zwevegem

Van opeisingen van eieren tot een verbod op het houden van duiven. In het archief van Zwevegem worden 173 tekstaffiches uit WO I bewaard. Alle 173 werden ze tijdens de zomer van 2016 gedigitaliseerd in het stadsarchief van Gent. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren tekstaffiches hét communicatiemiddel bij uitstek. De pers lag sterk aan banden, briefwisseling werd gecontroleerd en het leven beperkte zich tot de gemeentegrenzen. De communicatie tussen de overheid, de bezetter en de bevolking gebeurde met behulp van deze muurkranten. Dagelijks werden één, of meerdere, affiches op een centrale plek aangeplakt. 

De meeste gemeenten bewaren in het archief een eigen collectie affiches. Door de oorlogssituatie werden vele van deze affiches gedrukt op minderwaardig papier, of waren ze al beschadigd voor ze in het archief terecht kwamen. De laatste jaren komen deze interessante bronnen steeds meer onder de aandacht. Zo loopt momenteel vanuit het Stadsarchief Gent het project 'Tekstaffiches: spiegel van het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Dit project, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, wil in geheel Vlaanderen tekstaffiches uit de Eerste Weredloorlog lokaliseren, inventariseren, restaureren, digitaliseren, duurzaam bewaren en ontsluiten naar een zo groot mogelijk publiek.

173 -nog niet gedigitaliseerde - tekstaffiches die in het archief van Zwevegem bewaard worden, werden binnen het project geschoond, gevlakt, gedigitaliseerd en in zuurvrije mappen verpakt. Binnenkort worden de affiches opgeladen in het crowdsourcing platform Vele Handen, waardoor ze, met hulp van (online) vrijwilligers, ontsloten kunnen worden. Zo zullen de affiches ook online beschikbaar zijn voor het grote publiek. Enkele van de affiches zijn vanaf het najaar ook te bekijken tijdens de tentoonstelling Bezettering '14-'18.