Niet wegvluchten voor zorg

Foto Tom Vanderghinste

1917. De Eerste Wereldoorlog is in volle gang. Geluwe, dat tegen de frontlinie aanschurkt, moet geëvacueerd worden. 1350 mensen worden in Menen op de trein gezet. Bagage? Maximum 25 kilogram. Huisdieren? Noodgedwongen achtergelaten. Bestemming? Onbekend.

Uren laten arriveren ze in het Vlaams-Brabantse Ternat. Een deel van de vluchtelingen wordt daar op boerenkarren richting Gooik gezet. Heel wat inwoners stellen prompt hun deuren open voor de evacués. Het ‘Nationale Comiteit voor Hulp’ staat in voor de eerlijke verdeling van de rantsoenen en extra aandacht voor weduwen en zuigelingen.

Uiteraard is het niet allemaal zo rooskleurig – sommige Geluwnaars worden voor lafaards versleten omdat ze zijn gevlucht – maar over het algemeen is de ontvangst bijzonder gastvrij. Dat bewijzen ook de foto’s uit die tijd: vluchtelingen en hun gastgezin broederlijk bijeen. Er vinden zelfs huwelijken plaats tussen de West-Vlamingen en Vlaams-Brabanders! En tot op vandaag bestaan er contacten tussen Gooikenaars en Geluwnaars die teruggaan tot 1917.

2017. Het vluchtelingenprobleem is actueler én globaler dan ooit. Maar ook nu toont zich mooie menselijkheid. Bijvoorbeeld in de vorm van buddy-gezinnen. Die vangen vluchtelingen op die in Kortrijk aankomen. Ze helpen hen (vooral) met praktische zaken: doktersbezoeken, een geschikte school, medicatie, administratie ... Dominique doet met hart en ziel mee met dit buddy-systeem: “Als individu sta je machteloos tegenover wat zich op het wereldtoneel afspeelt: je kan niet vermijden dat mensen op grote schaal vluchten voor extreem geweld. Wat je wél kan doen, is iets betekenen voor de mensen in je directe omgeving. De stap was dus snel gezet. Ook voor onze kinderen is dit een heel leerrijke ervaring.”

1917 of 2017: vluchtelingen kunnen altijd een verrijking zijn voor de mensen die hen opvangen. Ze leren dat de wereld groter is dan de eigen stad. Dat iedereen altijd iets kan doen voor een ander. Dat een klein gebaar een wereld van verschil kan maken.

Zie ook