Middagdebat Archieven in Zuid-West-Vlaanderen - Verslag

Tijdens een middagdebat op woensdag 23 november nodigden we beleidsmakers, lokale secretarissen, archivarissen en erfgoedmedewerkers uit voor een inspriatie- en discussiemoment rond de mogelijheden van een meer verregaande intergemeentelijke samenwerking rond archiefwerking. Hieronder vind je de presentaties, het volledige verslag lees je hier.

Inleiding: over papier, bytes en smart grids - Tijs De Schacht (zuidwest)

Hoe is de archiefsituatie op vandaag in Zuid-West-Vlaanderen. Welke noden en verwachtingen zijn er op vlak van samenwerking?

Voorstelling intergemeentelijke archivaris Land van Dendermonde - Frauke De Wilde

Frauke De Wilde startte in 2014 als intergemeentelijk archivaris in het land van Dendermonde (7 gemeenten). Na het eerste projectjaar beslisten 6 van deze gemeenten de samenwerking te verlengen.

Voorstelling intergemeentelijke archiefdienst Midwest (IGA) - Kim Van Belleghem (Leen Breyne) 

In 2015 werd de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest opgericht. Een team van 3 archivarissen en archiefmedewerkers doet er het archiefbeheer voor 6 gemeeenten en OCMW's.