Vormingswijzer

In de vormingswijzer bieden we je een overzicht van organisatoren van vormingen binnen en buiten de regio.

erfgoed zuidwest
Onder de noemer ‘Erfgoed in vorm’ organiseert erfgoed zuidwest verschillende opleidingsmomenten op maat van geïnteresseerden en (vrijwillige) erfgoedzorgers. Meer info vind je op de projectpagina.

Verenigingen/gemeenten
Verenigingen en gemeenten organiseren geregeld vormingen die ook van nut kunnen zijn voor erfgoedorganisaties. Erfgoedvormingen georganiseerd in Zuid-West-Vlaanderen vind je terug in de erfgoedagenda van zuidwest. 

Davidsfonds Academie
Davidsfonds Academie organiseert jaarlijks cursussen rond inhoudelijke geschiedkundige thema’s maar biedt ook geregeld opleidingen aan rond historisch onderzoek. Een overzicht van alle cursussen in Vlaanderen vind je in de cursusgids

Syntra West
Syntra West biedt opleidingen in diverse sectoren aan, zowel in dag- als avondonderwijs, in zes campussen verspreid over heel West-Vlaanderen. Samen met enkele Brugse cultureel-erfgoedinstellingen (Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge) en de Provincies Oost- en West-Vlaanderen vormt Syntra West het platform CORES (Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief). CORES biedt opleidingen aan rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening ten gunste van de erfgoedsector waaronder de vormingen restauratievakman voor boeken en archiefambachtelijk boekbinder en restauratievakman van papier.

VormingPlus
Bij VormingPlus kan je terecht voor een resem vormingen rond inhoudelijke thema’s (lezingen en studiedagen rond cultuurhistorische onderwerpen). Daarnaast bieden ze ook geregeld opleidingen aan rond digitale communicatie voor verenigingen, zoals het bouwen van websites in Wordpress of het versturen van nieuwsbrieven via Mailchimp.

Histories
Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen. Geregeld bieden ze vormingen aan voor heemkundigen. Thema’s die aan bod komen zijn regelgeving, inhoudelijk heemkundig/historisch onderzoek, vrijwilligersmanagement, archief en documentatie, beheer en ontsluiting van lokale erfgoedcollecties of andere aspecten van de werking van een lokale erfgoedvereniging.

FARO
FARO, het Vlaams steunpunt voor Cultureel erfgoed, organiseert jaarlijks vormingen rond verschillende thema’s: communicatie, vrijwilligerswerking, behoud en beheer, enz. Daarnaast bieden ze op hun website een vormingskalender aan met vormingsdata uit heel Vlaanderen.  

Op zoek naar een interessante erfgoedvorming? Ook in de erfgoedmail komen geregeld vormingen aan bod.