Goddelijke Huisraad: de erfgoedinventaris

GRASDUIN DOOR ENKELE ERFGOEDINVENTARISSEN

Kerken zijn vaak een ware erfgoedschatkamer van het dorp. Beheerders hebben niet altijd een even klare kijk op wat er allemaal in de collectie zit die ze onder hun hoede hebben. Als de kerkfabriek al beschikt over een inventaris, dan is die vaak verouderd, onvolledig en heel summier. Niet zelden ontbreken duidelijke foto's, correcte afmetingen en een accurate beschrijving van het object en de toestand waarin het zich bevindt. Achter elk object kan er bovendien een liturgisch gebruik, een lokaal verhaal of een kunsthistorische betekenis schuilen, iets wat je niet terugvindt in boekhoudkundige inventaris.

De opmaak van een actuele erfgoedinventaris is daarom een belangrijke en essentiële stap voor een goed beheer van de vele kerkschatten.

Met de opbouw van een inventaris:

  • krijg je een helder overzicht wat in je huis hebt.
  • veranker je de kennis en verhalen over objecten en praktijken: documentair materiaal en mondelinge geschiedenis verrijken de inventaris
  • voldoe je aan de wettelijke verplichtingen om een inventaris bij te houden.
  • heb je een kwaliteitsvol basisdocumentatie voor verzekeringen en bruiklenen 
  • beschik je over kostbare documentatie in het geval van diefstal of vandalisme
  • beschik je over een overzicht van kwetsbare objecten die moeten worden behandeld en/of herverpakt
  • leer je de sterktes en verborgen parels van je collectie kennen 
  • kan je jouw collectie digitaal delen met alle geïnteresseerden op erfgoedinzicht.be

Hoe gaat het in zijn werk?

  • een team van 4 à 6 lokale vrijwilligers krijgt een startvorming of een opleiding ter plekke door een erfgoedconsulent
  • in sessie van circa 3 uren wordt er geregistreerd
  • de taken worden verdeeld over verschillende werkposten
  • een object doorloopt volgende stappen

           SCHOONMAKEN  >  NUMMEREN  >  OPMETEN  >  BESCHRIJVEN  >  FOTOGRAFEREN

  • na circa 12 sessies (3 maanden) zit het werk erop
  • enkele maanden later is de inventaris af en raadpleegbaar op erfgoedinzicht.be
  • het kerkbestuur ontvangt een digitale en papieren uitdraai van de inventaris + alle foto's