DE KORTRIJKSE ARMENDIS IN HET ANCIEN REGIME

Foto Alberic Goethals, Beeldbank KortrijkGidsenplus Kortrijk i.s.m. Museum X Kortrijk

Kortrijk 1302
Houtmarkt z/n
8500 Kortrijk
Rondleidingen om 10u30 en 14u30 (duur: 1u30)
Reserveren via 056 27 78 50 of museumx@kortrijk.be

In de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was de armendis een belangrijke instelling voor hulp en ondersteuning van armen binnen de parochie. Na een korte presentatie bezoeken we een aantal plekken, o.m. de Sint-Maartenskerk en het 'dishuis' in de Kasteelstraat. De werking van de dis zal uitgelegd worden en vergeleken met de hedendaagse armenzorg.

Zie ook