West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk vzw

erfgoedbemiddeling en -participatie
Oude-Vestingsstraat 7 A022
8500
Kortrijk

De West-Vlaamse Gidsenkring is een vereniging van en voor gediplomeerde gidsen en voor geïnteresserden in de geschiedenis van de regio Kortrijk. De gidsenkring heeft tot doel de natuur en het kunst- en cultuurpatrimonium van de regio Kortrijk en de streek tussen Leie en Schelde te bestuderen met aandacht voor verleden, heden en toekomst en de opgedane kennis over te dragen aan haar leden en andere belangstellenden. Hiervoor organiseren ze rondleidingen en bezoeken, maandelijkse voordrachten en lezingen en wordt een tweemaandelijks tijdschrift en een jaarboek uitgegeven. 

West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk vzw

op kaart | volledige kaart