West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk vzw

erfgoedbemiddeling en -participatie
Oude-Vestingsstraat 7A/22
8500
Kortrijk

De gidsenkring heeft tot doel het kunst- en cultuurpatrimonium en de natuur van de regio Kortrijk en de streek tussen Leie en Schelde te bestuderen met aandacht voor verleden, heden en toekomst en de opgedane kennis over te dragen aan zijn leden en andere belangstellenden. Hiervoor worden rondleidingen,  bezoeken, voordrachten en lezingen georganiseerd en worden een kwartaaltijdschrift en een jaarboek uitgegeven. 

West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk vzw

op kaart | volledige kaart