Vriendenkring Vlas- en Kantmuseum Kortrijk

erfgoedzorg
Contactadres voorzitter Tony De Clerck
Vlaskaai 2 bus 11
8500
Kortrijk

Contactgegevens secretaris Tuur Struyve
Kouterstraat 26
8550 Zwevegem
056 49 00 80
tuur.struyve@gmail.com

De Vriendenkring Vlas- en Kantmuseum Kortrijk behartigt de belangen van vlas en kant. De vereniging organiseert hiertoe vormende en ontspannende activiteiten, waaronder voordrachten en daguitstappen. De vrienden zetten zich in voor de bewaring van het vlaserfgoed in al zijn aspecten, dit door de inbreng van know-how, de deelname aan en de ondersteuning van initiatieven rond vlas. Binnen de vereniging is een actieve kantgroep ontstaan. Ze organiseert specifieke activiteiten voor kantliefhebbers en kantklossers, via het infoblaadje Kant-Info worden de leden op de hoogte gehouden.

Vriendenkring Vlas- en Kantmuseum

op kaart | volledige kaart