Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, afdeling West-Vlaanderen

erfgoedstudie

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is een platform-organisatie voor particuliere verenigingen, initiatieven en belangstellenden die zich inzetten voor de studie, behoud en ontsluiting van het industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Brussel. De vereniging gaat zelf niet op zoek om actief collecties aan te leggen en beheert geen sites. VVIA verleent advies bij projecten van herbestemming, valorisatie en behoud van industriële sites. 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, afdeling West-Vlaanderen

op kaart | volledige kaart