Tabakskeuring

Jaarlijks vindt in januari in Wervik de tabakskeuring plaats. Hier wordt de kwaliteit en prijs van de tabaksoogst door enkele deskundigen bepaald. In 1945 werd in Wervik het Tabakssyndicaat opgericht, om de belangen van de planter te verdedigen en de kwaliteit van de teelt te bevorderen. Later werd de organisatie omgedoopt tot Tabakscentrum en stond zij in voor de taxatie van plaatselijk geteelde tabak en begeleiding van tabakstelers. 

De keuring vormt de laatste stap in de tabaksteelt. Na het oogsten van de tabaksbladeren worden deze aaneen genaaid om te drogen. Het drogen gebeurde onder meer in de bekende tabaksasten. Na het drogen werden de bladeren terug uit elkaar gehaald en gesorteerd. Beschadigde bladeren of bladeren die geen uniforme kleur hebben worden apart genomen. Een uniforme bladkleur is immers bepalend voor de prijsbepaling tijdens de keuring. 

Alle bladsoorten worden in 'manokken' (ook wel: 'menotten', 'menokken') gebundeld, waardoor een dertig- tot veertigtal bladeren bijeengehouden werd met één tabaksblad. Dit is een activiteit die plaats vindt tijdens de winter. In januari brengt elke tabakstelers zeven manokken tabak binnen. Enkele deskundigen keuren deze stalen en bepalen zo de prijs. De keuring gebeurt anoniem. Niet alle zeven manokken worden gekeurd: drie manokken gaan naar de keuring, twee worden bewaard voor een eventuele herkeuring en de laatste twee gaan naar de tabaksfrabrikant. Aan de hand daarvan kan hij bij de levering van de tabak nagaan of die wel overeenstemt met de gekeurde tabak.

Tabakskeuring - (c) stad Wervik

op kaart | volledige kaart