Rollofeesten

volksfeesten en tradities

Folklore raad vzw
Aalbeekestraat 16
8510 Rollegem (Kortrijk)
rollofeesten@telenet.be
http://www.facebook.com/rollofeesten

Sinds 1977 worden in Rollegem jaarlijks de Rollofeesten gevierd. Deze feesten ontstonden uit een nood om de Rollegemse eigenheid te benadrukken na de fusie met de stad Kortrijk. Tijdens het lustrum van de feesten in 1981 werd de reus Rollo voorgesteld. Tijdens deze folkflorefeesten zijn er verschillende activiteiten in Rollegem: muziekoptredens, rommelmarkt, fuif, kinderanimatie, cyclocross, volksbarbecue, enz. Op zaterdag worden de nieuwe inwoners verwelkomd en is er een apertitiefmarkt door de verschillende verenigingen. 

tijdstip

Laatste weekend augustus

meer info

Ontdek meer over de Rollofeesten op de feestkaart van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). 

Rollofeesten

op kaart | volledige kaart