Openbare Bibliotheek Kortrijk

bibliotheek en documentatie
Leiestraat 30
8500
Kortrijk
056 27 75 00

De Kortrijkse bibliotheek bewaarde tot voor kort enkele historische fondsen. Deze fondsen waren ontstaan uit verzamelingen die door private personen werden aangelegd vanaf het einde van de 18de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw. Aangezien erfgoedwerking niet langer tot de kerntaken van de bibliotheek behoorde en de bewaring in goede omstandigheden niet mogelijk was in de depots van de stadsbibliotheek werden de collecties in 2015 overgebracht naar het Rijksarchief Kortrijk. De stadsbibliotheek bewaart wel nog een collectie lokale kranten en tijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw, op microfilm en papier. 

Openbare Bibliotheek Kortrijk

op kaart | volledige kaart