Op stap met de heren van Deerlijk

Op stap met de heren van Deerlijk
ontsluiting

10 juli 2018. De Heer Guido De Cassina en De Heer Jan De Costere, vergezeld van Grootjonkvrouwe Sabine, trekken op stap door het centrum van Deerlijk. Ze gidsen een groep kinderen van de speelpleinwerking Kerekewere op een speelse wijze langs enkele bezienswaardigheden. Een bijzondere ontmoeting tussen een erfgoedvereniging en de lokale speelpleinwerking. Wij zijn alvast benieuwd naar de ervaringen!

Geen klassieke doelgroep voor deze erfgoedwandeling. Voor de gelegenheid worden kinderen van het 3de en 4de leerjaar uitgenodigd op “de rotonde” aan het scoutslokaal. Jan vertelt ze, met heel wat beeldmateriaal ter ondersteuning, over de Guldensporenslag van 11 juli 1302 op de Groeningekouter te Kortrijk en de personages die er een rol in speelden, en over hoe zo 11 juli de Vlaamse Feestdag werd.

Met speelkaarten wordt de groep vervolgens in twee gedeeld. De harten en de koeken vormen de rode groep, de klaveren en de schoppen de zwarte groep. De monitoren worden benoemd tot hoofdridder en hoofdjonkvrouw. Met ieder hun eigen speelkaart als wapenschild trekken de ridders en jonkvrouwen te velde. De tocht gaat naar de Kapel Ter Ruste, het natuurgebied Wijmelbroek, het René De Clercqmuseum en doorheen de fabriekspanden van de firma Deknudt. Aan de hand van vertellingen door de Heren van Deerlijk, gewapend met oude foto’s, worden de kinderen wegwijs gemaakt in voor hen niet alledaagse dingen.

In de Kapel O.L.V. ter Ruste gaat het verhaal over een doorgezaagde boom waaruit een Mariabeeldje viel. De kinderen leggen er samen een puzzel die dit verhaal toont. De benodigde tijd hiervoor werd door de Heren van Deerlijk per groep zorgvuldig vastgesteld.

In het Wijmelbroek treffen de groepen elkaar om het in een ballenschietspel tegen elkaar op te nemen. De zwarte ridders en jonkvrouwen slaagden er maar nipt in om als eersten de laatste bal op te vangen. De inspanningen worden beloond met een drankje. Naast spel en natuur luisterden de kinderen naar een leuk verhaal over Het Vijverpark, een pretpark avant la lettre uit 1936, dat gelegen was achter de grote populieren waar op het verbruikershuisje na nu niets meer van overblijft.

Op stap met de heren van Deerlijk Op stap met de heren van Deerlijk Op stap met de heren van Deerlijk

Vandaar gaat het richting het René De Clercqmuseum. René De Clercq was een Deerlijks dichter, geboren in dit huisje in 1877 en gestorven in Nederland in 1932. In het museum dienen de kinderen van vijf oude voorwerpen te raden waarvoor onze voorouders deze gebruikten. De krultang blijkt toch een moeilijke.

Om terug aan het Gaverkasteel te komen, gaat de tocht dwars doorheen de dreven en een fabrieksgebouw van de firma Deknudt. Deze rechte - inmiddels niet meer openbare - weg vormde vroeger de kasteeldreef die vanaf de Stationsstraat kaarsrecht naar het oude kasteel toe leidde. Met een rugzakje aan nieuwe ontdekkingen komen de twee groepen terug samen aan de “rotonde”. De zwarte ploeg wordt er gekroond als eindwinnaar. Maar, de Olympische gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” haalt het telkenjare op de winnaar van dienst. Hoerakreten zijn er dus zowel voor de winnaars als voor de verliezers. Met een Kiekeboestrip, Elf Juliposter en een René De Clercqgedicht als geschenk keren allen terug naar Kerekewere.

Op stap met de heren van Deerlijk is een project van het René De Clercq-genootschap in samenwerking met de speelpleinwerking. De wandeling werd georganiseerd in het kader van Vlaanderen Feest en met de materiële en geldelijke steun van het Elf Julicomité.

Het René De Clercqgenootschap vzw
Jan, Sabine en Guido