Naar een gemeenschappelijk erfgoedbeleid

Erfgoedcafé 2014
erfgoedbeleid

Op 1 januari 2015 sloot het intergemeentelijk samenwerkingsverband zuidwest een erfgoedconvenant met de Vlaamse Overheid. De dertien gemeenten en steden in Zuid-West-Vlaanderen engageren zich zo om het erfgoedbeleid in de streek verder uit te bouwen. Aan het afsluiten van het convenant ging een voorbereidingstraject vooraf, samen met de streek ging zuidwest op zoek naar een gemeenschappelijk erfgoedbeleid. 

Bevraging erfgoedorganisaties - 2012

In de zoektocht naar een structurele regionale erfgoedwerking werden in 2012 alle vrijwillige en professionele erfgoedorganisaties in de regio bevraagd. 76 organisaties, waaronder heemkundige kringen, musea, archieven en erfgoedbibliotheken, vulden de bevraging in. De gegevens van de eerdere bevragingen door Kortrijk (2010) en FARO (PRISMA) werden meegenomen. Met de enquête werd gepeild naar de inhoudelijke werking, de aanwezige expertise en het dagelijkse reilen en zeilen van de organisaties maar ook de wensen en verwachtingen tegenover de erfgoedcel in wording werden bevraagd. Via de bevraging werd niet alleen het erfgoedveld in kaart gebracht maar werd ook het erfgoedbeieid in Zuid-West-Vlaanderen tegen het licht gehouden. De resultaten werden samengebracht in een rapport

Begeer het behoud - 30 maart 2012

De weg naar een structureel erfgoedbeleid voor de streek bracht veel vragen, en misverstanden, met zich mee. Samen met het erfgoedveld gingen we op zoek naar lichtende voorbeelden voor een volwaardige regionale erfgoedwerking. Bekijk de presentaties.

 • Nieuwe decreten, nieuwe mogelijkheden - Gregory Vercauteren, FARO
 • Een werking voor roerend en onroerend erfgoed, hoe ging TERF van start? - Kris Declercq, TERF
 • What's in it for me? Wat betekent de erfgoedconvenant CO7 voor een stad als Mesen? - Steven Reynaert, Mesen
 • 7 jaar ervaring. Erfgoedwerking in het Waasland - Ode De Zutter, Erfgoedcel Waasland

Tijdens een aansluitend debat, met moderator Bart Noels, gingen de vier sprekers in op verschillende vragen. Lees hier het verslag van de presentaties en het debat. 

Gewikt en gewogen - 2 mei 2012

Het publieke startschot voor het traject richting een intergemeentelijke cultureel-erfgoedconvenant werd op 2 mei 2012 in Avelgem gegeven. Tijdens het ontmoetingsmoment 'Gewikt en gewogen' dachten meer dan 75 deelnemers uit geïnteresseerde erfgoedorganisaties na over hoe een regionale erfgoedcel de lokale erfgoedwerking beter kan uitbouwen en ondersteunen. 

Als opwarmer – en als een wat nieuwe insteek op ons erfgoed – schotelden we geïnteresseerden vooraf een bezoek aan de kerk van Bossuit voor. De Burgemeester van Avelgem, Lieven Vantieghem, gidste alle bezoekers door de kunstkerk in wording en de tentoonstelling 'Kerk wordt Kunstwerk'. De avond zelf startte met een voorstelling van de resultaten van de regionale erfgoedenquête. 

 • Samen werken aan cultuur - Christine Depuydt (voorzitter Overleg Cultuur/UiT in Regio Kortrijk) - Presentatie
 • Een Rijk verleden... een rijk heden! - Tijs De Schacht (coördinator regionaal collectie- en depotbeleid) - Presentatie
 • Erfgoed als werf: een 'convenant' voor de regio? - Steven Massil (voorzitter werkgroep erfgoed) - Presentatie

Vervolgens werd onder de noemer 'Vinger aan de pols' in enkele keuzesessies ingegaan op vier thema’s uit de bevraging, die met inspirerende voorbeeldprojecten werden geïllustreerd. 

 • Met zachte hand. De zorg voor kwetsbare stukken in je collectie. De Ieperse Vlaggen beter bewaard en in de kijker gezet. - Liesbeth Thiers, CO7 - Verslag
 • Samen sterk. Hoe samenwerking tussen organisaties van verschillende achtergronden tot nieuwe projecten kan leiden. The greatest show on earth: De doorkomst van het Barnumcircus in Roeselare in 1901 - spreker: Lex Corijn - Verslag
 • Nieuwe projecten voor een nieuw publiek? Gray. De geestelijke vader van Rikse en Fikse: van biografie tot erfgoedhappening. - Sebastian Vande Ginste, heemkring Oostkamp - Verslag
 • Verbonden. Welke mogelijkheden biedt een gezamenlijke communicatie en een sterk netwerk tussen erfgoedorganisaties? Wat houdt het Brugs Erfgoed Netwerk juist in? Wie BEN jij? - Lieven De Visch, BEN - Verslag

Een ontmoetingsmoment, met drankje, sloot de avond af.

Erfgoedcafé - 4 december 2013

In 2013 blies de Zuid-West-Vlaamse erfgoedsector verzamelen in Waregem. De concrete plannen voor het intergemeentelijke erfgoedbeleidsplan, waarin duurzaamheid, openheid en een ondernemende aanpak centraal staan, werden aan het brede erfgoedveld voorgesteld. - Presentatie

Vervolgens discussieerden we met een grote groep geïnteresseerden in kleine groep over de noden van de erfgoedorganisaties van onze streek. Met de nodige chaos - eigen aan een café - schoven zo'n 60 deelnemers van tafel naar tafel. Er werd gepolst naar concrete aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het erfgoedbeleidsplan. Drie thema's kwamen aan bod:

 • Hoe bewaren we het erfgoed van onze streek?
 • Hoe zetten we interessante en uitdagende publieksprojecten op?
 • Hoe werken we samen en wisselen we ervaringen uit?

Het verslag van de avond, en de aanbevelingen, kan je hier vinden.

Meer informatie

tijs@zuidwest.be