Kiespijn - artistiek erfgoedtraject

Erfgoeddag 2018
erfgoeddag

Kiespijn is een artistiek erfgoedtraject voor jongeren. De leerlingen van het 6de jaar Haarzorg in RHIZO Kappersschool Kortrijk gaan gedurende 10 weken, onder begeleiding van kunstenaar Thomas Jacques, aan de slag. Centraal staat het erfgoed van de regio en het Erfgoeddag-thema Kiezen. De resultaten worden getoond op zondag 22 april, Erfgoeddag, in het gloednieuwe Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen. 

Erfgoeddag 2018 staat in het teken van Kiezen. Niet toevallig in 2018, een belangrijk verkiezingsjaar voor lokale besturen. Met het artistiek-erfgoedtraject Kiespijn worden jongeren gesensibiliseerd rond het maken van (erfgoed)keuzes. Onder begeleiding van kunstenaar Thomas Jacques werken de jongeren 10 weken lang rond kiezen, erfgoed, verkiezingen (fake news) en het regionale erfgoeddepot. 

Binnenkort verhuist heel wat Zuid-West-Vlaams erfgoed naar het regionale Erfgoeddepot. Deze verhuis gaat gepaard met heel wat keuzes. Want wat is erfgoed nu eigenlijk? Wat willen we bewaren voor de toekomst. Wanneer is iets 'waardevol' genoeg om een permanente (?) plek in het depot te krijgen? Welk erfgoed typeert onze streek? De leerlingen denken na over deze vragen. Welke objecten zouden zij bewaren? Wat is voor hen erfgoed? 

Het project 'kiespijn' maakt van de jongeren actieve actoren in het kiezen voor erfgoed. Ze filosoferen en creëren vanuit betrokkenheid met lokaal erfgoed. Samen met de kunstenaar maken ze een kritische en positieve keuze om meer te weten te komen over elementen in het lokale erfgoed die de inspiratie vormen voor een nieuwe creatie gedragen door de groep. Het eindresultaat wordt getoond op Erfgoeddag 2018 in het nieuwe Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.

Kiespijn is een artistiek traject dat ook in andere regio’s in Vlaanderen wordt georganiseerd. Het project is een samenwerking van de erfgoedcellenFARO en MUSE-Belgium in aanloop van Erfgoeddag 2018. Het project in Kortrijk wordt gefinancierd met een dynamo3 projectsubsidie van CANON Cultuurcel en door zuidwest. 

 

CANON Cultuurcel