Inventarisatieproject Leievondsten

Inventarisatieproject Leievondsten
registratie

Eeuwen geschiedenis laten sporen na, in de grond maar ook in het water. Zo zijn er op de bodem van de Leie heel wat metalen objecten terug te vinden: van middeleeuwse bijlen en mantelspelden tot Romeinse munten en sleutels. Op initiatief van enkele archeologen en magneetvissers uit Wervik, en met steun van de stad Wervik en zuidwest, worden een aantal private metaalcollecties van magneetvissers in kaart gebracht. De vondsten zijn afkomstig uit de Leie, ter hoogte van Wervik. 

Registratie

Weet wat je hebt! Een eerste overzicht van de collectie legt de basis voor wetenschappelijk onderzoek op de collectie. Er wordt een overzicht gemaakt van de vondstcategorieën, hun toestand en datering. Dit op basis van het sjabloon van MEDEA, het platform voor metaaldetectievondsten in Vlaanderen.
Was er een continue bewoning in Wervik vanaf de Romeinse bewoning? Zijn er veel Romeinse vondsten aanwezig? Op basis van de vondsten kan een antwoord geboden worden op dergelijke vragen. Een goede foto en een duidelijk overzicht maakt het daarnaast mogelijk de objecten te gebruiken om de rijke geschiedenis van Wervik te illustreren. Via tentoonstellingen kunnen de stukken zo ook hun weg vinden naar geïnteresseerden. 

Metalen bewaren

Metalen objecten bewaren is niet eenvoudig. Een dikke corrosieaanwas op de objecten maakt het moeilijk te zien wat het was. Bovendien hebben heel wat van deze objecten te maken met 'post opgravingscorrosie', een corrosieproces dat ontstaat wanneer objecten na jaren/eeuwen in de grond of in het water bewaard te zijn, opnieuw in een gewone omgeving bewaard worden. Tijdens de inventarisatie wordt gepeild naar de bewaringstoestand van de objecten. Met de hulp van een professionele metaalspecialist wordt de toestand geregistreerd en wordt gekeken welke belangrijke vondsten urgent behandeld dienen te worden. Tot slot worden de objecten verpakt in een geperforeerd zip-zakje. Waardevolle of fragiele objecten worden eerst ingepakt. De objecten worden in plastiek curverdozen gestockeerd. 

De inventarisatie van de Leievondsten is een project op initiatief van enkele archeologen en magneetvissers uit Wervik. Het project werd gestart in 2018 en wordt gesteund door de stad Wervik en erfgoed zuidwest.