Herdenking bombardement 21 juli 1944

Herdenking Bissegem
ontsluiting
onderzoek

Op 21 juli 1944 vond een zwaar bombardement plaats op het rangeerstation van Kortrijk. Vele bommen misten hun doel, ook in Bissegem vielen toen 29 omschuldige burgerslachtoffers. Exact 75 jaar na deze gebeurtenis herdenk de Heemkundige Werkgroep Bissegem het bombardement met een gedenkteken, een klasproject, een wandeling en een publicatie. 

Het project kwam tot stand door een samenwerking met de lokale lagere school 

Het project kwam tot stand door een samenwerking van de Heemkundige werkgroep met de Vrije Basisschool. De werkgroep deed onderzoek naar het bombardement, ze interviewden onder andere de familie van de burgerslachtoffers. Een gedenkteken werd gerealiseerd in het natuurgebied Rotersmers. Voor het monument werd een kruis gerecupereerd dat zich oorspronkelijk bovenop het dak van het klooster bevond. Toepasselijk, gezien de zusters meehielpen na het bombardement door de hulpverleners van drank en eten te voorzien. Naast het gedenkteken staat een infobord met vermelding van de slachtoffers. 

Een wandeling leidt je langs de Bissegemstraat, Wulverikstraat en Rootputstraat - de locaties waar de slachtoffers vielen. Philippe Verschaete bundelde zijn onderzoek naar het bombardement in een publicatie. Na een situatieschets van Bissegem tijdens de Tweede Wereldoorlog, volgen getuigenissen van het bombardement. Alle slachtoffers komen aan bod. Ook de wandeling wordt in de brochure beschreven.

Herdenking Bissegem Herdenking Bissegem 

Negen van de slachtoffers waren kinderen uit de lokale school. De werkgroep besliste daarom om voor dit project samen te werken met de lagere school. De leerlingen maakten tekeningen, namen deel aan een wandeling, enz. Enkele van hen tekeningen werden opgenomen in de brochure en werden getoond tijdens de onthulling van het gedenkteken. Het gedenkteken werd plechtig onthuld op 12 juli 2019 met een wandeling en officiële inhuldiging. 

Het project Herdeking bombardement 21 juli 1944 werd financieel ondersteund door erfgoed zuidwest.