Goddelijke Huisraad

registratie
erfgoedzorg
herbestemming

veelgestelde vragen   meld je aan als vrijwilliger    lees de brochure   grasduin door religieuze collecties

Je kan er niet omheen. Met hun centrale plek in een dorp, stad of gemeenschap zijn kerken en kapellen al eeuwenlang belangrijke erfgoedlocaties. Ze vormen het collectief geheugen van de lokale gemeenschap, opgebouwd doorheen decennia en eeuwen. De gebouwen zijn geen stille musea of schatkamers, maar plekken waar religieuze voorwerpen worden vastgenomen, gebruikt en gekoesterd. Tegelijk staan geloofsgemeenschappen vandaag onder druk en kondigt er zich het komende decennium een sterke kerkenkrimp aan. Voor een toenemend aantal parochiekerken dringt de vraag naar neven- of herbestemming zich steeds dringerder op. De opdracht voor lokale kerkfabrieken is dan ook niet min. Net op het moment dat kerkfabrieken in samenspraak met lokale besturen sleutelen aan een langetermijnvisie over het gebruik hun kerkgebouw, is het ook belangrijk het roerend religieus erfgoed niet uit het oog te verliezen. En ook bij kerken waar de actuele functie gevrijwaard wordt, worstelen kerkbesturen en pastoors vaak met de vraag welke objecten ze nog willen bijhouden, en hoe deze op een goeie manier te bewaren en te ontsluiten.

Eind 2016 lanceerde erfgoed zuidwest het traject Goddelijke Huisraad. Hiermee staan we lokale besturen, kerkbesturen en vrijwilligers bij in de zorg voor het lokale religieuze erfgoed.

 

Erfgoed zuidwest biedt concrete begeleiding:

INVENTARISATIE      

begeleiding bij de opmaak van een professionele erfgoedinventaris 

WAARDERING & HERBESTEMMING      advies en begeleiding bij de waardering en herbestemming van religieuze collecties   
VORMING VRIJWILLIGERS        vormingen over hoe hoe objecten te hanteren, nummeren, fotograferen en verpakken
BEHOUD & BEHEER                advies bij de in situ bewaring van objecten    
UITLEENDIENST     ontleen een fotoset, museumstofzuiger of klimaatlogger

MEER INFO? Neem contact op met onze consulent Jelle De Rock: jelle@zuidwest.be, 056 24 16 16