Geschied- en heemkundige kring 'De Gaverstreke'

lokaal en regionaal erfgoed
bibliotheek en documentatie
Contactadres - secretariaat
Schakelstraat 43/282
8790
Waregem
056 62 99 14

Documentatiecentrum, lokaal heemkring
Stadhuis
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

De Gaverstreke is de geschied- en heemkundige kring voor Groot-Waregem en Groot-Anzegem. De vereniging bestudeert de lokale geschiedenis, folklore, taal en heemkunde en bekommert zich om de bescherming van het bouwkundig erfgoed. De Gaverstreke heeft een documentatiecentrum binnen het stadhuis van Waregem. De collectie bevat uitgewerkte gezinsfiches, op basis van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand, bewerkte bronnen zoals bevolkingsregisters en gemeenteraadsverslagen, enz. De collectie is, na aanvraag, raadpleegbaar op maandag. Sinds 1973 publiceert de heemkundige kring jaarboeken over hun werkgebied.

De Gaverstreke

op kaart | volledige kaart