Fonds Leopold Slosse - genealogisch materiaal

archiefbestand
documentaire collectie

Stadsarchief Kortrijk

Pastoor Slosse (1842-1920) verzamelde in zijn leven een uitgebreide hoeveelheid documenten met betrekking tot de lokale geschiedenis van groot-Kortrijk. In 1920 werd de collectie aangekocht en ondergebracht in de Kortrijkse stadsbibliotheek. Een deel van de collectie, betreffende genealogie, werd hieruit afgezonderd en ondergebracht in het stadsarchief. De rest bleef bewaard in de stadsbibliotheek. De collectie in het stadsarchief bestaat uit circa 1.000.000 bidprentjes, een 10.000-tal rouwbrieven, stambomen en briefwisseling. De collectie werd geordend op familienaam. Met de hulp van vrijwilligers worden de bidprentjes digitaal ontsloten. 

supercollectie

gerelateerde publicatie

raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is raadpleegbaar in het stadsarchief Kortrijk.

Fonds Leopold Slosse

op kaart | volledige kaart