Erfgoednachtspel

Leiding gezocht!
erfgoeddag
ontsluiting

De Nacht, het thema van Erfgoeddag, biedt heel wat kansen om het nachtelijke erfgoed in de kijker te plaatsen. Het thema vormt daarnaast een ideale kans om samen met jeugdbewegingen aan de slag te gaan. Wie aan de nacht en jeugdbewegingen denkt komt al snel terecht bij een nachtspel. De intergemeentelijke culturele samenwerking Achthoek en de West-Vlaamse erfgoedcellen CO7, erfgoed zuidwest, Kusterfgoed, TERF en Erfgoedcel Brugge ontwikkelen samen met FARO dit najaar een heus Erfgoednachtspel.

Voor de creatie van het spel doen de partners beroep op een 'creatieploeg'. Deze enthousiaste groep van jeugdleid(st)ers uit West-Vlaamse jeugdbewegingen geven vorm aan het format, het verhaal, enz. Hierbij worden ze begeleid door cultuureducatieve organisatie Oetang. De ervaringen van de creatieploeg zijn zeer belangrijk in het creatieproces. Zo groeien we van een prototype naar een afgewerkt eindproduct dat gedeeld kan worden met andere jeugdorganisaties in West-Vlaanderen. Het spel is gericht op leden van jeugdverenigingen tussen 13 en 15 jaar.

Na de evaluatie van het project wordt het format ook aangeboden aan de collega-erfgoedcellen in Vlaanderen, zodat ook zij met jeugdorganisaties uit hun regio aan de slag kunnen. Het spel wordt ontwikkeld en gespeeld binnen de ErfgoedApp. Het eindproduct wordt een passe-partout die partners kunnen inzetten in hun gemeente(s). 

Sprokkeldag - zondag 13 oktober

Tijdens de eerste creatiedag - sprokkeldag - ging de creatieploeg voor het eerst aan de slag. De dag startte met een kennismaking tussen de jeugdwerkers en erfgoedwerkers. Onder het motto 'wil-je-gie-me-mien-op-Erfgoeddate?' leerde iedereen elkaar - en elkaars werking - kennen. Wat is roerend/immaterieel/onroerend erfgoed eigenlijk? In welke vereniging is wie actief?

Vervolgens kreeg ook het doelpubiiek van het spel een gezicht. Waarmee zijn 13-15-jarigen vandaag bezig? Waarmee moeten we rekening houden? De mogelijkheden van de Erfgoedapp werden belicht en de eerste formats met de app werden uitgedacht. Tot slot bouwde de creatieploeg binnen een eigen vormgegeven maquette van een West-Vlaamse stad een eerste format voor het spel uit. Van erfgoedcluedo tot smokkeltocht. Al deze ideeën vormen de basis voor het spel. Wordt vervolgd!

Erfgoednachtspel - creatiedag Erfgoednachtspel - creatiedag Erfgoednachtspel - creatiedag

Creatiedag - zondag 24 november

De tweede creatiedag focuste op het verder uitwerken en verfijnen van de 4 spelformats die tijdens de sprokkeldag werden bedacht. Hierbij lag de focus op het ontwikkelen van een 'invulspel', zo kan in elke gemeente het basisverhaal aangevuld worden met lokaal erfgoed. Samen met het creatieteam dachten we na over het basisverhaal, welk erfgoed nodig is om het format te spelen en hoe we de app slim kunnen inzetten.

De methodiek stond tijdens deze sessie centraal. Het nachtspel is niet langer één generiek spel voor elke gemeente. Aan de hand van de handleiding kan elke jeugdbeweging zijn versie van het spel maken, afgestemd op de omgeving, het erfgoed en de groep.

Nachtspel Nachtspel Nachtspel 

Zelf het spel spelen?

Dat kan! Na een test door de jeugdbewegingen van de 'creatieploeg', zal elke jeugdbeweging het spel kunnen spelen op Erfgoeddag 2021. Wil je het spel spelen in jouw gemeente? Neem contact op met lieze@zuidwest.be