Duiken in de machine

Vlaszwingelturbine (c) Beeldbank Kortrijk
digitalisatie
ontsluiting

Projectcoördinator: TEXTURE (Kortrijk)
Projectpartners: erfgoedcel CO7, erfgoed zuidwest, Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE), Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT Gent), PACKED, Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)
Samenwerking: Howest
Duur: 2014-2017

Duiken in de machine is een experimenteel onderzoek naar de voordelen en mogelijkheden van het gebruik van 3D modellen in het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed. Het project krijgt als ontwikkelingsgericht erfgoedproject steun van de Vlaamse Overheid, erfgoed zuidwest is één van de partners binnen het project.

Beschrijving project

Duiken in de machineDuiken in de machine zoekt hoe moderne digitalisatietechnieken gebruikt kunnen worden voor het bewaren en beter ontsluiten voor het publiek van machinaal erfgoed. Grote en zware machines worden niet altijd in de beste omstandigheden bewaard, er is nood aan een duurzame conserveringsaanpak. Het project wil een antwoord bieden op de knelpunten die er zijn bij de bewaring en conservering. De 3D-modellen en afgeleiden moeten hierbij ondersteuning bieden. Daarnaast wordt gekeken welke rol de modellen kunnen vervullen bij de ontsluiting van industriële en agrarische machines. Aan de hand van de 3D weergave kan niet alleen de buitenkant van de machine vastgelegd worden maar kan ook de werking gevisualiseerd worden. Verschillende partners sloegen de handen in elkaar om dit industriële en agrarische erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek en om de digitale erfgoedinformatie langdurig te kunnen bewaren. 

Testcases

Het onderzoek gebeurt aan de hand van een aantal testcases: de Vlaszwingelturbine van Vansteenkiste (Texture Kortrijk), de spinmachine Mule Jenny (MIAT Gent) en de Hopplukmachine Themilco (Hopmuseum Poperinge). 

Digitalisatiehandleiding

Het uiteindelijke doel van het project is om een handleiding voor de 3D digitalisatie van industrieel en agrarisch erfgoed samen te stellen. In verschillende takken van de samenleving kan men technologie en kennis terugvinden die bijzonder interessant is om toe te passen op het erfgoed. Groepen die over deze knowhow beschikken helpen mee richtlijnen voor de erfgoeddigitalisatie vorm te geven. De handleiding zal een grote steun zijn voor erfgoedbeheerders die aan de slag willen gaan met hedendaagse archivering en publiekswerking.

Erfgoed in 3D

Howest stond met de afdelingen ‘Industrial Design Center’ en ‘Digital Arts & Entertainment’ in voor de projectondersteuning. Daarbij maakten zij gebruik van CAD pakketten voor een technisch model van de mechanische brakel van de zwingelturbine, voor een ‘Google Cardboard’ Virtual Reality ervaring van de zwingelturbine en voor diverse 3D prints en maquettes van de gedigitaliseerde machines.

Virtual Reality Vlaszwingelmachine

In kader van het project ging in september 2015 de Hopplukmachine door de scanner van de grenspost in de Waaslandhaven.

RealVisuals nam een 3D scan van de Zwingelturbine, waarop Arithmetica met haar Pointfuse software een ‘mesh model’ van de puntenwolk genereerde. 

The Engineering Network (TEN) stond in voor het Reverse Engineering van de zwingelturbine, waarbij de volledige machine met bewegende interne componenten in een CAD pakket getekend werd. 

Het departement Werktuigkunde van KULeuven maakte een CT scan van een Singer naaimachine die door MIAT ter beschikking werd gesteld. 

Singer Naaimachine

Documenten/Links

De resultaten van het project worden binnenkort gepubliceerd op het CEST-platform.

Arithmetica publiceerde enkele artikels omtrent de samenwerking met RealVisuals en Texture. 

  • RealVisuals Recreates Museum Artefacts as 3D Models Using Pointfuse Software - Artikel
  • RealVisuals Recreates Museum Artefacts as 3D Models Using Pointfuse Software - Artikel
  • Recreating Museum Artefacts as 3D Models - Artikel

Meer info

http://www.duikenindemachine.be