Digitalisatoren 2019

Digitalisatoren 2019
registratie
digitalisatie
depotwerking

Lokale musea en depots dragen zorg voor heel diverse erfgoedcollecties. Het voorbije jaar verhuisden heel wat van deze collecties naar erfgoeddepot Trezoor. Tijdens de zomer van 2019 registreerde en fotografeerde een team 'digitaliatoren' heel wat collectiestukken in het depot.

Basisregistratie?

De registratie gebeurt op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Naast een goede objectfoto krijgt elk object een nummer, objectnaam en titel. Indien bekend worden de vervaardiger, datering en verwervingsinformatie genoteerd. Afmetingen, materialen en zichtbare schade worden geregistreerd. De stukken krijgen een duurzaam label (met barcode). Door het noteren van de standplaats zijn de stukken voortaan makkelijk vindbaar. De verzamelde gegevens krijgen een plekje in het collectiebeheerssysteem adlib en worden via de erfgoedbank Erfgoedinzicht online ontsloten. 

Het team digitalisatoren bestaat uit 3 jobstudenten met een achtergrond in een erfgoedrichting en/of fotografie. 

De focus lag in 2019 onder andere op de schilderijencollectie van de stad Kortrijk, de collectie spinnenwielen, iconografie en keramiek.

Spinnenwiel - collectie Texture Keramiek - Stedelijke musea Kortrijk Kunstcollectie stedelijke musea Kortrijk

Collectie online - goed beheer

Na de registratie worden de geregistreerde objecten toegankelijk op erfgoedinzicht.be. Zo zijn de gemeentelijke collecties ook van thuis uit te raadplegen en worden de collecties beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting.