Digitalisatoren 2018

Digitalisatoren
registratie
digitalisatie
depotwerking

Lokale musea en depots dragen zorg voor heel diverse erfgoedcollecties. De collectie Peter Benoit, tabakspotten, oude gebruiksvoorwerpen, enz. Tijdens de zomer van 2018 trekt een team 'digitaliatoren' doorheen de regio om deze collecties te registreren. 

Basisregistratie?

De registratie gebeurt op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Naast een goede objectfoto krijgt elk object een nummer, objectnaam en titel. Indien bekend worden de vervaardiger, datering en verwervingsinformatie genoteerd. Afmetingen, materialen en zichtbare schade worden geregistreerd. De stukken krijgen een duurzaam label (met barcode) of worden met de vernis-stift-vernis methode genummerd. Door het noteren van de standplaats zijn de stukken voortaan makkelijk vindbaar. De verzamelde gegevens krijgen een plekje in het collectiebeheerssysteem adlib en worden via de provinciale erfgoedbank Erfgoedinzicht online ontsloten. 

Het team digitalisatoren bestaat uit 5 jobstudenten met een achtergrond in een erfgoedrichting en/of fotografie. 

Collectie online - goed beheer

Na de registratie worden de geregistreerde objecten toegankelijk op erfgoedinzicht.be. Zo zijn de gemeentelijke collecties ook van thuis uit te raadplegen en worden de collecties beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting.