Digitalisatoren

Digitalisatoren
registratie
digitalisatie
depotwerking

In gemeentehuizen, lokale musea, cultuur- en ontmoetingscentra zijn heel wat kunstwerken terug te vinden. Schilderijen en beeldhouwwerken die de gemeente doorheen de jaren via schenkingen, aankoop of lokale kunstwedstrijden in haar bezit kreeg. Veel van deze kunstwerken zijn nog niet, of slechts gedeeltelijk, geregistreerd. In de zomer van 2017 trekt een team 'digitalisatoren' doorheen de regio om het kunsterfgoed in kaart te brengen.

Basisregistratie?

De registratie gebeurt op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Van elk kunstobject worden de basisvelden geregistreerd (inventarisnummer, objectnaam, titel, materialen, afmetingen, toestand, standplaats, vervaardiger, datering, verwerving). Elk kunstwerk krijgt een label met inventarisnummer en barcode. Daarnaast wordt van elk stuk een goede objectfoto gemaakt.

Het team digitalisatoren bestaat uit 3 jobstudenten: 2 studenten uit een erfgoedrichting, 1 fotografiestudente. 

Collectie online - goed beheer

Na de registratie zullen de geregistreerde objecten toegankelijk zijn op erfgoedinzicht.be. Zo zijn de gemeentelijke collecties ook van thuis uit te raadplegen en worden de collecties beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting. 

Ronde van de regio

De Digitalisatoren startten hun 'ronde van de regio' in Wervik, naast schilderijen van lokale kunstenaars passeerden ook heel wat afbeeldingen van rokerstaferelen voor registratie. Vinkentaferelen in Harelbeke wisselen de winnende werken van de Prijs Beeldende Kunsten af. Ook de gemeentehuizen, bibliotheken en CC's van Avelgem, Anzegem, Menen, Wevelgem, Waregem, Lendelede en Zwevegem werden zorgvuldig doorzocht om alle kunstwerken te registreren. 

Digitalisatoren - Wervik Digitalisatoren - Wervik Digitalisatoren - Wervik

Is de kous af?

Met de basisregistratie in de hand organiseert erfgoedzuidwest in november 2017 een registratiemarathon, bandwerk genaamd. Met de hulp van vele handen van vrijwilligers en studenten vullen we tijdens deze tweedaagse de beschrijvingen verder aan zodat de collecties breed ingezet kunnen worden en gemakkelijker doorzocht kunnen worden voor bruiklenen, onderzoek, tentoonstellingen en projecten.