Digitalisatoren

Digitalisatoren
registratie
digitalisatie
depotwerking

In gemeentehuizen, lokale musea, cultuur- en ontmoetingscentra zijn heel wat kunstwerken terug te vinden. Schilderijen en beeldhouwwerken die de gemeente doorheen de jaren via schenkingen, aankoop of lokale kunstwedstrijden in haar bezit kreeg. Veel van deze kunstwerken zijn nog niet, of slechts gedeeltelijk, geregistreerd. In de zomer van 2017 trok een team 'digitalisatoren' doorheen de regio om het kunsterfgoed in kaart te brengen.

Basisregistratie?

De registratie gebeurt op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Naast een goede objectfoto kreeg elk werk een nummer, objectnaam en titel. Indien bekend werden de vervaardiger, datering en verwervingsinformatie genoteerd. Afmetingen, materialen en zichtbare schade werden geregistreerd. Door het bevestigen van een duurzaam label (met barcode) en het noteren van de standplaats zijn de stukken voortaan makkelijk vindbaar. De verzamelde gegevens kregen een plekje in het collectiebeheerssysteem adlib en worden via de provinciale erfgoedbank Erfgoedinzicht online ontsloten. 

Het team digitalisatoren bestond uit 3 jobstudenten: 2 studenten uit een erfgoedrichting, 1 fotografiestudente. 

Collectie online - goed beheer

Na de registratie zijn de geregistreerde objecten toegankelijk op erfgoedinzicht.be. Zo zijn de gemeentelijke collecties ook van thuis uit te raadplegen en worden de collecties beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting. Tijdens de 6 weken registratie inventariseerden de Digitalisatoren 1139 kunstwerken. 

Kunstcollectie Anzegem - Kunstcollectie Avelgem - Kunstcollectie Harelbeke - Kunstcollectie Lendelede - Kunstcollectie Menen - Kunstcollectie Waregem - Kunstcollectie Wervik - Kunstcollectie Wevelgem - Kunstcollectie Zwevegem

Digitalisatoren - Wervik Digitalisatoren - Wervik Digitalisatoren - Wervik

Is de kous af?

Er werd tijdens het project Digitalisatoren bewust gekozen geen diepgaande beschrijvingen van de kunstwerken te maken. De focus van het project digitalisatoren lag op het ‘weten wat je hebt’. Een goed – en volledig – overzicht van de collectie. Een focus op de volledigheid van de collectie eerder dan op het ‘diep graven’ in de geschiedenis en betekenis van een bepaald stuk.

Met de basisregistratie in de hand organiseerde erfgoed zuidwest in november 2017 een registratiemarathon, bandwerk. Met de hulp van vele handen van vrijwilligers en studenten vulden we tijdens deze tweedaagse de beschrijvingen verder aan zodat de collecties breed ingezet kunnen worden en gemakkelijker doorzocht kunnen worden voor bruiklenen, onderzoek, tentoonstellingen en projecten.