De West-Vlaamse molenbrigade

Preetjes Molen - foto Luc Soens
ontsluiting
borging

De West-Vlaamse molenbrigade focust op het molenambacht. Hoe word je molenaar en wat doet een molenaar? Binnen het project vertellen we het verhaal van wieken tot tandwielen en maalstenen of van windenergie, beweging en voedsel. Duurzaamheid staat binnen al deze thema's centraal. 

Binnen het project bundelen heel wat partners de krachten om een educatief pakket uit te werken voor de tweede graad van het lager onderwijs. Binnen het pakket laten we de West-Vlaamse molenaars aan het woord. Het pakket zal bestaan uit een kort filmpje met de molenaar, een doe-pakket en een molenbezoek en wordt rond Erfgoeddag 2021 gelanceerd. De rol van de molenaars zelf in het hele verhaal kan niet onderschat worden; zij zijn het die in interactie treden met de klas. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zullen we hen ook een opleiding aanbieden.

Het educatieve pakket - op maat van het 3de en 4de leerjaar - wil leerlingen laten kennismaken met de fascinerende wereld van windmolens en windenergie. Tijdens de week van 19 tot 23 april 2021 kan je voor het eerst aan de slag met het pakket in jouw klas. In Zuid-West-Vlaanderen nemen in eerste instantie de Koutermolen in Harelbeke, de Tombeelmolen in Outrijve en de preetjesmolen in Heule deel. Neem deel aan het project, ga aan de slag met de koffer in de kas en bezoek de molen! 

Het project de West-Vlaamse Molenbrigade wordt gesubsidieerd als bovenlokaal cultuurproject. Het project wordt uitgewerkt door de musea Brugge in samenwerking met de erfgoedcellen zuidwest, Kusterfgoed, CO7, TERF en Brugge, de Provincie West-Vlaanderen, ETWIE, VIVES en Het Molenforum. Maar liefst 15 West-Vlaamse molens zijn betrokken. Later zal het pakket ook bruikbaar zijn voor andere molens. Voor de concrete uitwerking van het pakket rekenen we op partners Geheugencollectief, De Zeemier en Casa Blanca.