De Leiegouw, vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse

lokaal en regionaal erfgoed
Bergstraat 41
8511
Kortrijk
056 42 33 05

De Leiegouw is de vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. Geografisch richt de vereniging zich op de stad, de voormalige kasselrij en het arrondissement Kortrijk. De Leiegouw geeft het gelijknamige, zesmaandelijkse tijdschrift uit en publiceert monografieën. Daarnaast worden lezingen georganiseerd, o.m. in samenwerking met de andere lokale en regionale erfgoedverenigingen.

De inhoud van het tijdschrift is ontsloten via de databank ‘Heemkunde in artikels’ van Heemkunde Vlaanderen, te raadplegen via de website van De Leiegouw.

De Leiegouw

op kaart | volledige kaart