Collectie Stedelijke Oudheidkundige Commissie van Wervik

archiefbestand
bibliotheekcollectie
objectencollectie
documentaire collectie

Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik - St.O.C.

De Stedelijke Oudheidkundige Commissie van Wervik verzamelt en bewaart sinds 1946 objecten, archief, documentatie en boeken rond Wervik. De collectie bevat onder andere bidprentjes en rouwbrieven, notities over Wervik, publicaties rond heemkunde en geschiedenis. Daarnaast zijn er ook archeologische vondsten, afkomstig van opgravingen waaraan de STOC meewerkte, terug te vinden. STOC beheert een grote fotocollectie, geordend op onderwerp, en fotonegatieven en foto's van fotografen Rosseel en Bernet. Ook het notariaatsarchief (1709-1900) van Philibert Devos wordt beheerd en ontsloten door de Heemkundige kring. In de tuin van het erfgoedhuis werd een collectie grenspalen uit Wervik verzameld. 

gerelateerde collectie

raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is op aanvraag raadpleegbaar in het Erfgoedhuis René Defrancq.

Grenspalen - tuin van het erfgoedhuis René Defrancq

op kaart | volledige kaart