Collectie Esperanto - Cesar Vanbiervliet

bibliotheekcollectie
documentaire collectie

Esperantofonds
Leiestraat 30
8500 Kortrijk
roland.rotsaert@gmail.com

Het Esperantofonds is ontstaan uit de persoonlijke verzameling Esperanto-objecten van Cesar Vanbiervliet. In 1972 schonk Cesar Vanbiervliet zijn collectie aan de Kortrijkse bibliotheek. Een groep enthousiaste vrijwilligers blijft er sindsdien de blijvende instroom van Esperanto-objecten, -boeken en -tijdschriften klasseren en registreren. Door de vele internationale contacten van de initiatiefnemer kende de collectie een snelle uitbreiding. Het fonds bevat zo'n 8500 boeken, 1000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere objecten betreffende Esperanto en andere plantalen. 

raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is, na afspraak met het Esperantofonds, raadpleegbaar in de Kortrijkse bibliotheek.

Collectie Esperanto

op kaart | volledige kaart