Collectie Esperanto - Cesar Vanbiervliet

bibliotheekcollectie
documentaire collectie

Esperantofonds

Het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet verzamelde, klasseerde, registreerde en digitaliseerde Esperanto-objecten. Zo werd één van de grootste Esperantocollecties ter wereld samengesteld, bestaande uit boeken, tijdschriften, archief, vlaggen, affiches en documentatie. De collectie ontstond uit de persoonlijke verzameling van Cesar Vanbiervliet. Hij schonk zijn verzameling aan de stad, sinds 1972 wordt de collectie in de Openbare Bibliotheek bewaard. Het fonds bevatte zo'n 8500 boeken, 1000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere objecten betreffende Esperanto en andere plantalen. De collelctie kan niet mee verhuizen naar een nieuw te bouwen bibliotheek. De collectie wordt daarom in 2020 herbestemd. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uit Antwerpen zal ongeveer een derde van de titels overnemen. 

raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is, na afspraak met het Esperantofonds, raadpleegbaar in de Kortrijkse bibliotheek.

Collectie Esperanto

op kaart | volledige kaart