BarakFutur - We verhalen de toekomst van De Barakken

BarakFutur
borging
ontsluiting

De Barakken, gelegen in het zuiden van de grensstad Menen, is een bijzondere, levendige en volkse wijk, letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk. Het is ook een wijk met heel wat uitdagingen. Zo telt de wijk een kleine 3.000 inwoners, zijn er meer dan 50 verschillende nationaliteiten en kent ze een grote concentratie aan kwetsbare groepen. Tegelijk is de wijk in volle ruimtelijke transitie, o.m. door de geplande Leiewerken, in kader van het internationale Seine-Scheldeproject. Heel wat partners slaan de handen in elkaar voor een sociaal-artistiek verhalenproject in de wijk.

Als de Leiebrug oren en ogen had

In 2017 liep het verhaalproject 'Als de Leiebrug oren en ogen had' in de Barakken. De titel verwijst naar de vele, schijnbaar verloren gegane, verhalen die er over de Barakken te vertellen zijn. Verhalen die vaak enkel bewaard lijken in het ijzeren geheugen van de Leiebrug. Verhalen werden verameld en in beeld gebracht met workshops straatfotografie (Door het diafragma: De barakken, Vertel een verhaal met foto's), een tekenproject met kinderen (Mocht de brug oren hebben), het fotoproject van fotograaf Karal Waignein (Colored emotions) en door woordkunstenares Tine Moniek. De gesprokkelde verhalen werden tijdens een publieksmoment op 28 oktober 2017 teruggegeven aan de Barakken. 

Meer info

Permanente geheugen van de Barakken

In 2018 wordt met 'het permanente geheugen van de Barakken' een volgende stap gezet in het project. Wie zijn de Barakkenaars en waar komen ze vandaan? Wat is hun herkomst, welke gebruiken en ideeën brachten ze mee? De vele grote ‘petites histoires’ van elke individuele bewoner worden door schrijver-regisseur Frederik Dehaudt verzameld tijdens zijn wekelijkse trektocht door de Barakken. De gevonden verhalen worden aan geïnteresseerden en inwoners verteld tijdens tweeekelijkse buurtgesprekken bij het El-Greco collectief. Inwoners worden gevraagd een 'persoonlijke gift' - een eigen stukje erfgoed - aan het geheugen toe te voegen. Zo wordt de rijkdom aan verhalen en erfgoed, stap voor stap, in kaart gebracht. 

BarakFutur op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag werden de eerste giften getoond en verzameld in een museum-voor-één-dag. Welke foto's, objecten en verhalen over het heden en verleden van de wijk, de Barakkenaars willen bewaren voor de komende generaties, ontdekte je op Erfgoeddag!   

 

BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, Centrum voor Stedelijke Acupunctuur en het El Greco collectief, erfgoed zuidwest, CC De Steiger, de Stads(diensten) Menen, en diverse andere partners die actief zijn binnen de stad Menen.

Volg het project op de BarakFutur-Blog