Archief Leon Defraeye

documentaire collectie
archiefbestand

Heemkring Dorp en Toren vzw

De basis van de collectie wordt gevormd door de schenking van het persoonlijk archief van Leon Defraeye aan de gemeente Deerlijk. Leon was de stichter van Heemkring Dorp en Toren en verzamelde doorheen zijn leven een grote hoeveelheid archief en documentatie met een link met Deerlijk. Bij zijn dood werd de collectie aan de gemeente geschonken. De collectie bestaat uit een uitgebreide geschied- en heemkundige bibliotheek met de nadruk op Deerlijk. Daarnaast worden dia's, foto's, kaarten en plannen, affiches, bidprentjes, rouwbrieven en documentatiemappen bewaard. De collectie wordt nog steeds aangevuld door de systematische verzameling van gegevens in verband met de gemeente Deerlijk. 

raadpleegbaarheid fysieke objecten

De collectie is te raadplegen in het archief/documentatiecentrum Leon Defraeye van maandag tot vrijdag (9-12u).

meer info

Lees meer op Archiefbank Vlaanderen.

Leon Defraeye (c) Heemkring Dorp en Toren

op kaart | volledige kaart