Bezorgd om vreemde zorg?

Den Troost der armen

Kwakzalverij: het klinkt denigrerend, maar eigenlijk was het goedbedoeld. Chirurgijnen beschikten destijds immers niet over moderne medische knowhow. Hun geneeskundige ingrepen waren bijgevolg niet echt aanvaardbaar. Eerder aandoenlijk.

Een mooi voorbeeld daarvanis het Balsemrecept uit het boekje Den Troost der armen, dat begin 18e eeuw verscheen. Auteur? De Kortrijkzaan Guillaume Simons. Ambitie? Verschroeiend, zoals blijkt uit de volledige titel: Den Troost der armen. Behelzende liche en souvereyne remedien tegen verscheyde ziekten, wonden, gezwellen en andere quaelen des menschens lichaem.

Het boekje was bedoeld om ziekten en ongemakken van het lichaam weg te nemen. Het succes ervan was enorm: tot in 1930 werd het herdrukt. De auteur zag vooral veel heil in het wondermiddel balsem, dat voor heel wat toepassingen kon gebruikt worden. Zo was het volgens Simons goed tegen:

 • zwijmelingen in het hoofd
 • tandpijn
 • gehoorproblemen
 • pijn in de leden, in de keel, aan de rug …
 • obstructie in de aderen
 • jeuk
 • verzweringen en borstontstekingen
 • kolieken
 • alle soorten wonden
 • (bloed) overgeven
 • verkoudheid
 • splinters of doornen
 • verlammingsverschijnselen
 • dikke kaak
 • inwendige pijn
 • gezwellen

Zie ook